AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula l’ús del lloc web https://bitacoraerp.com (d’ara endavant, lloc web), del que és titular Soft Catalunya, SL (d’ara endavant, SC TRADE).

La navegació pel lloc web de SC TRADE li atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. SC TRADE es reserva el dret a realitzar canvis en el lloc web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà enfront de SC TRADE o enfront de tercers, dels danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, li informem la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, mitjançant l’enviament d’un email a rgpd@sctrade.es o en l’adreça, Avinguda del Carrilet, 3, 4ª, Edifici D, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya.

1. DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del Responsable: SOFT CATALUNYA, S.L.
Nom comercial: SC Trade Technologies
NIF/CIF: B60645405
Adreça: Avinguda del Carrilet, 3, 4ª, Edifici D, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya
Correu electrònic: info@sctrade.es
Activitat: Creació, desenvolupament, comercialització i manteniment de Programari i Aplicacions informàtiques
• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 27478, foli 64, fulla B-119368, inscripció 1a

2. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. SC TRADE exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, SC TRADE no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

L’establiment d’un hiperenlace no implica en cap cas l’existència de relacions entre SCTRADE i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de SC TRADE dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenlace prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a SC TRADE. En tot cas, el hiperenlace únicament permetrà l’accés a la home-*page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre SC TRADE o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

Així mateix, SC TRADE declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fos d’aquest lloc web i que no sigui gestionada directament pel nostre Webmaster. La funció dels enllaços (links) que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. SC TRADE no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. SC TRADE no es responsabilitza de l’establiment de hipervínculos per part de tercers.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. SC TRADE exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

1. La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

2. La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

3. L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera ejemplificativo, SC TRADE no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació de la seva part, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament, de forma expressa i inequívoca.

Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal del com és responsable SCTRADE.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la normativa sobre protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Així mateix, SC TRADE dóna compliment a les obligacions establertes en la normativa europea sobre protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Per a major detall vegi la nostra Política de Privadesa

5. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a SC TRADE identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de SC TRADE, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

6. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment en els diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

7. CONTACTE

En cas que, com a usuari de SC TRADE, tingui algun dubte sobre aquest Avís Legal, pot dirigir-se a proteccion-datos@sctrade.es.