+ 34 93 490 11 10 info@sctrade.es

POLÍTICA DE PRIVADESA

POLÍTICA DE PRIVADESA

Els següents punts recullen la Política de privadesa que regula l’ús del lloc web www.sctrade.es (d’ara endavant, lloc web), del que és titular Soft Catalunya, S.L. (d’ara endavant, SC TRADE), per favor, llegeixi’ls abans de facilitar-nos les seves dades personals. La Política de privadesa és obligatòria sempre que un lloc web reculli alguna dada personal dels seus usuaris, per exemple, un formulari de contacte on l’usuari hagi d’informar el seu correu electrònic.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present Política de privadesa està regulada per la legislació sobre protecció de dades, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

2.ADVERTIMENT A MENORS D’EDAT

Els menors de tretze anys requereixen el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En cap cas es recaptaran del menor, dades relatives a la seva situació professional, econòmica o a la in0*timidad d’altres membres de la seva família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares o tutors, no has de registrar-te com a usuari. Els majors de tretze anys podran registrar-se en el lloc web com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

3.DADES DEL RESPONSABLE

Identitat del Responsable: SOFT CATALUNYA, S.L.

Nom comercial: SC Trade Technologies • NIF/CIF: B60645405

Adreça: Avinguda del Carrilet, 3, 4ª, Edifici D, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya

Correu electrònic: info@sctrade.es

Activitat: Creació, desenvolupament, comercialització i manteniment de Programari i Aplicacions informàtiques

• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 27478, foli 64, fulla B-119368, inscripció 1a

4. FINALITAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

1. Formulari de Contacte: en SC TRADE tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-li o informar-li del servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació professional o durant 5 anys. Les dades facilitades estaran situats en els servidors de Nominalia Internet, S.L. amb CIF B61553327, proveïdor de Hosting de SC TRADE dins de la UE, amb domicili social a Barcelona 08019, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, edifici B3, planta 3D. Com a usuari del lloc web, té dret a obtenir confirmació sobre si SC TRADE està tractant les seves dades personals, exercir el dret d’accés, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris. Les seves dades no se cediran a tercers.

2. Formulari de subscripció a Newsletter: en SC TRADE tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de gestionar la llista de subscriptors i enviar-li les newsletters en realitzar la subscripció. Les dades facilitades estaran situats en els servidors de Nominalia Internet, S.L. amb CIF B61553327, proveïdor de Hosting de SC TRADE dins de la UE, amb domicili social a Barcelona 08019, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, edifici B3, planta 3D. Les dades que ens facilita seran tractats per la plataforma “MailChimp” que és un servei d’automatització de màrqueting proporcionat per The Rocket Science Group, LLC, proveïdor de serveis d’email Màrqueting de SC TRADE, amb seu en l’Estat de Geòrgia, Atlanta, GA 30308 EE. UU, 675 Ponce de Leon Au NE Suite 5000. Les dades proporcionades es conservaran fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris. Les dades no se cediran a tercers.

3. Formulari per a comentaris del Blog: per comentar les publicacions del blog es requereix que l’usuari es doni d’alta a través d’aquest formulari. Una vegada donat d’alta, l’usuari podrà realitzar tants comentaris com desitgi i donar resposta sobre els anteriors. Les dades facilitades estaran situats en els servidors de Nominalia Internet, S.L. amb CIF B61553327, proveïdor de Hosting de SC TRADE dins de la UE, amb domicili social a Barcelona 08019, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, edifici B3, planta 3D. Les dades proporcionades es conservaran fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris. Les dades no se cediran a tercers.

4. Formulari per treballar amb nosaltres: en SC TRADE tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de mantenir-li informat de les diferents vacants a un lloc de treball que es produeixin en l’organització. Les dades facilitades estaran situats en els servidors de Nominalia Internet, S.L. amb CIF B61553327, proveïdor de Hosting de SC TRADE dins de la UE, amb domicili social a Barcelona 08019, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, edifici B3, planta 3D. Les dades proporcionades es conservaran fins que vostè exerceixi el seu dret de cancel·lació, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan aquests ja no siguin necessaris. Les dades no se cediran a tercers. També es recullen altres dades no identificatives, que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega per aquest lloc web. Per a major detall vegi la nostra Política de cookies.

5. LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment que Un. ens dóna acceptant aquesta Política de privadesa. Aquest consentiment serà únic i exclusiu segons la font de recollida de dades de caràcter personal: Formulari de Contacte, Formulari de subscripció a Newsletter, Formulari per a comentaris del Blog i Formulari per treballar amb nosaltres. Per tant, el consentiment per tractar les seves dades a través d’una de les fonts anteriors no condicionarà el seu ús en altres àrees de l’empresa.

6. CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran:

  • Mentre es mantingui la relació professional,
  • No se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat,
  • Durant el temps necessari per a la defensa de possibles reclamacions i el compliment d’altres obligacions legals.

7. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per a altres finalitats. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de privadesa i amb la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

  • Proveïdor de Hosting: Nominalia Internet, S.L. amb CIF B6155332, amb domicili social a Barcelona 08019, Josep Pla 2, Torres Diagonal Litoral, edifici B3, planta 3D.
  • Proveïdor de serveis email Màrqueting: a través de la plataforma “MailChimp” que és un servei d’automatització de màrqueting proporcionat per The Rocket Science Group, LLC, identificada per la marca comercial “MailChimp, amb seu en l’Estat de Geòrgia, Atlanta, GA 30308 EE. UU, 675 Ponce de Leon Au NE Suite 5000.

8. DRETS DE L’USUARI En FACILITAR LES SEVES DADES PERSONALS

Com a usuari del lloc web, té dret a obtenir confirmació sobre si SC TRADE està tractant les seves dades personals. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no són necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas SC TRADE deixarà de tractar les seves dades, salvo per a la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, li informem la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, adjuntant còpia del seu Document d’Identitat, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a proteccion-datos@sctrade.es o en l’adreça, Avinguda del Carrilet, 3, 4ª, Edifici D, 08902 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Espanya.

9. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre Protecció de Dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de SC TRADE en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de privadesa.

10. CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVADESA

SC TRADE es reserva el dret a realitzar canvis en la present Política de privadesa per adaptar-la a novetats en la Llei o Jurisprudència. En dites suposades, SC TRADE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

11. CORREU-VOS COMERCIALS

D’acord amb la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SC TRADE no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis habidos en el lloc web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada. Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, SC TRADE es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense estar identificades degudament.